10 de març 2018

Benvinguda!

  Volem donar la benvinguda per aquesta temporada al Jordi Sitjes i David Sanahuja als tibles, al Oriol Grèbol a la tenora, Al Sergi Alonso i la Clara Fernàndez als Fiscorns, i desitjar-vos una bona etapa amb nosaltres.