7 de nov. 2010

CABRERA DE MAR, 7 NOV. 2010
Audiciò a Cabrera de Mar, en la diada del Soci, el dia 7 de Novembre de 2010.
Programa:
1- Rondalles i cançons.......J.Vicenç "Xaxu"
2- Refilets del pastor........E. Sans
3- Salvador cansalader........C. Rovira
4- Anys d´il-lusiò.........M. Artiaga
5- Noces d´or a Badalona..........J. Paulì
6- L´Amic Vernet.........R. Vilà
7- Noces d´or............R. Viladesau
8- Mar de Palamòs.......F. Mas Ros
9- La flama de la sardana.........T. Gil i Membrado